T5:158-159


(Rubrik:) Öffuer Tiurebo heradt        Kijla sochn.


            Notarum Explicatio
 
A.         Lågebo, skattegård                      6 öre
B.         Gärdett, vtsäde                            11 tunnor
C.         Vtsäde                                        12 tunnor
D.         Hård walz eng, höö                     33 laß
E.         Hård walz eng                             45 laß
                Muulbeet till nödtorfften.
                Timber, näfuer och annan
                tarfueskog tillfyllest.
                Fiske litet i åhn eller                  0
                Såg och miölquarn                    0
                Humblegårdar                          0

(Karttext:)

Lonesta möter.
Hård walz eng
Kijfuesta möter.
Moo och leer jord ibland
Romfertuna heedh möter.
Moo och leer jord ibland
Hårdwalz eng.
Romfertuna socken möter och Halesta by.
Scala ulnarum.