T5:16


(Rubrik:) Yttertiurbo häradt


            Notarum Explicatio                                  

            Bärga ähr skattegårdar      3
A.        Vthsädhee j det norra gierdet    tunnland   60
B.        Vthsädhee j det södher gierdet  tunnland   75
                                        Summan       tunnland   135

C.        Höö aff en hård walls ängh till    laß            50
D.        Höö aff en engh till                    laß            20
                       Summa summarum       laß            70

1.         Skattegården skattar    16 öresland
            Vthsädhee j gierdet A
                                                 } summan            23 9/16
            Vthsädhee i gierdet B
            Höö alz på heela heemmanet     laß            30

2.         Millan gården skattar    13 öresland
            Vthsädhee i gierdet A
                                                 } summa             20 11/16
            Vthsädhee j gierdet B
            Höö alz på heela hemmanet                       20

3.         Söder skattegårdh skattar  13 örsland
            Vthsädhee i gierdet A
                                                 } summa             20 11/16
            Vthsädhee j gierdet B
            Höö alz på heela hemmanet                       20
           
            Skog och muulbet till nöd torften, jntet fiske.
            Såg och miölquarn        0
            Humblegårdar       3 stänger        EL. 3 stycken? 

E.         Beetz haga, doger röja till eng.
F.   }    Doger till åker och eng. 
G.         Doger till åker och eng.
H.         Doger till åker och eng.

(Karttext:)

Walla egor mötha
Miölquarn
Leer jordh
Beetz haga
Leer iordh
Haga
Haga
Beetz haga
Bärga
Hårdwaldz engh.
Leer jordh
Leer iordh