T5:162-163


(Rubrik:) Öffuer Tiurboo häradt        Kijlha sochn.


            Notarum Explicatio
 
A.        Jungfruboo ähr skatthemman   1,
            skattar                                    8 öresland     
B.        Vthsädee                                    tunnländer   6
C.        Vthsädee                                    tunnland      4 3/4  
D.        Vthsädee                                    tunnländer   6 1/4
E.         Vthsädee                                    tunnland      6 1/4
F.         Höö aff een hård waldz engh       laß               18
G.        Höö aff en engieß röhningh          laß               60
H.        Höö aff en elack moßigh engh      laß               7
I.          Höö aff en engh                          laß               12 
K.        Höö af en ängies röhningh till       laß               50
L.         Mårtenßboo ligger på Jungfruboo egor
M.       Vthsäde till samma torp, nämbligen  tunnor     2 1/4           
N.        Höö aff en moßigh engh              laß               6
O.        Höö af ängien                             laß               40
P.         Vthsädhee aff ängieß wreethen   tunnländer    1 1/2
            Höö dher samma städhes till        laß               18
Q.        Onyttigh myra, gååhr watnet öfwer.
R          ähr en moßa, kallas Kijhla moßan, haff-
            weer tillförendhee berga<t>s till Jungfruboo,
            men nu ståår watnet alt öffwer, så att
            man kan dher nu jntet bärga för Sölfver-
            köper dammens skull, hafwer ränthat
            till förendhee        200 laß.

            Till denne by finnes skogh och mulbethee
            nogh, fiskiee watn till nödtorften,
            quarn och quarnställe sammaledeß,
            humblegårdar intet.

(Karttext:)

Altenn lacus.
Mårtensboo
Sandh mylla
Jungfrubo
Skogz backa
Siön
Onyttigh myra.
Kijhla mossan
Scala ulnarum.