T5:164(Karttext:)

Öster siön
Östrum
Siöteegeen
Lång dällian
Houße kullen
Sönners engen.
Millanbergz engien
Ny ängien
Skållan.
Östanbergz teegen
Ååengien
På denne sijdan mötha Söderboo, Ringhwalla och Wästerby engiar.

Deße engier äre afritade fol. 134, 135 rätt efter compaßen.