T5:169


(Rubrik:) Öffuer Tiurebo heredt. Sala stadz egor.


            Notarum Explicatio                          tunnor  laß
 
A.        Nilß Erichßons torp, intet öretal
B.        Enges haga, höö                                                 18
C.        Vtsäde                                                   1
D.        Stam perß torp, intet öretal
E.         Vtsäde                                                   4 3/4
F.         Vtsäde                                                   3 1/2
G.        Beetz hagar, dog intet till åker eller eng.
H.
       }   Pastoris enges hagar till hopa                              20
H.
I.          Enges haga                                                        12
K.        Beetß haga, doger intet till åker och eng
L.         Vtsäde                                                   1/2
M.        Enges haga                                                        14
N.        Kålgård.
            Deße torp hafua nödtorftig
            skog och muulbeet.
            Quarnar och fiske jntet.
            Humblegårdar jntet.

O.        Oluf Mårtenßons torp, intet öretal
P.         Vtsäde                                                   2 3/4
Q.        Vtsäde                                                   2
R.         Torpet, intet öretal, vtsäde                     1/2
S.         Beetz haga, doger till eng.
T.         Slåter haga                                                        12
V.        Eskil Finnes eng                                                 28
X.        Enges haga                                                        1
            Skog och muulbeet til nödtorften.
            Fiske vti Lång fors dammen.
            Quarnar och humblegård jntet.

(Karttext:)

Denne wägen kommer ifrå Noor berg och Färnbo sochen och löper till Sale grufua.
Scala ulnarum.

(Senare blyertsanteckning:)

4 ??