T5:17


(Rubrik:) Biörckesta sochn.


            Notarum Explicatio                                  

            Grän ähr 2 crohne hemman
A.        Vthsädhee j dett westera gierdet tunnland  17
B.        Vthsädhee i dett östera gierdet    tunnland  18
                       Summa summarum        tunnland   35

1.         Cronegården skattar    6 öresland, <...> penningar
            Vthsädhee i gierdet A  8 1/2
                                                         } summa       17 1/2
            Vthsädhee i gierdet B  9
            Höö alz på heela hemmanet till                    12

2.         Crohne gården skattar    6 örsland, <...> penningar
            Vthsädhee i gierdhet A  8 1/2
                                                          } summa      17 1/2
            Vthsädhee i gierdhet B  9
C.        Höö alz på heela hemmanet till                    12

            Till denne by finnes skogh och mul-
            bethee till nödtorfften, fiskie jntet,
            jngen qwarn, humblegårdar jnga.

(Karttext:)

Grähn
Lindh
Nääß egor mötha
Skarp toffwigh engh.
Scala ulnarum.            
1 D.v.s. Utsäde
2 Troligen fel för utsäde