T5:170-171


(Rubrik:) Öffuer Tiurebo heradt.        Sala stadz egor.


            Notarum Explicatio                    <tunnor>  <laß>
 
A.        Oluf Hindrichßons åker och
            enges haga.
            Vtsäde                                                   3
            Höö                                                                    6  
B.        Erich Grelßons enges haga                                   9
C.        Jsraell Anderßons åker, vtsäde               2 3/4        5
C.        Enges hagan, höö                                                7     
C.        Vtsäde                                                   1 1/16      4
D.        Claß Erßons åker haga, vtsäde               1 1/16      3
E.         Herr Hermans hagar, ränta höö                           28
F.         Enges haga med skog ibland                               19
G.        Slåter haga                                                          18
H.        Enget                                                                  33
I.          Vtsäde                                                   7/8           5
K.        Enges haga                                                         18
L.         Enges haga                                                         16
M.        Enges haga                                                         12 
N.        Enget, lyder till Tullesta i Kijla socken, fol. 141.   18
O.        Enget                                                                  87
P.         Vtsäde                                                   3 1/4        15
Q.        Enges haga                                                          8
R.         Enges haga                                                         16
S.         Enges haga                                                          3           
T.         Enges haga                                                          3
W.       Enges haga                                                          3 1/2
V.        Åker wreet, vtsäde                                 1 1/4
X.        Enges haga                                                          3
Y.        Sädes wreet, vtsäde                                2 3/4
Z.         Enges haga                                                          3
1.         Beeteß haga, doger huarken till åker eller eng.
2.         Åker wreet                                             7/8 
3.         Åker wreet                                             1/2
4.         Åker wreet, vtsäde                                 1/4 
5.         Enges haga, höö                                                  39
6.         Enges haga, höö                                                  6
7.         Mester Caspers enges haga                                 18
8.         Enges haga                                                          27
9.         Rom booß eng                                                    31
+D.      Claß Erßons eng                                                 18
10.       Erich Hanßons enges haga                                   36
11.       Enges haga                                                          20
12.       Rom booß haga, god och mykin graß wäxt1        25
13.       Enges haga, höö                                                  8
14.       Enges haga                                                          20      
15.       Enges haga                                                          6
16.       Hanß Tyskz enges haga                                       30
17.       Haga, mäst med skog vti, höö                              5
18.       Åker wreet, vtsäde                                 3
19.       Åker wret, vtsäde                                   3/8
20.       Enges haga                                                          4
21.       Beeteß täppa.
22.       Beeteß täppa.
23.       Beeteß täppa
24.       Enges haga                                                          6
25.
26.
27.
28.  }   Beeteß och kaltäppor.                              = KALVTÄPPOR?
29.
30.
31.
32.       Åker wreet, vtsäde                                 3/8
33.
34.
35.  }   Små kålgardar och elliest beeteß täp-
36.       por med steen ibland. 
37.
38.       Kååltäppa
39.       Enges haga                                                          3

(Karttext:)

Scala ulnarum.