T5:172


(Rubrik:) Öffuer Tiurebo heradt.


            Notarum Explicatio                          tunnor  laß
 
38.       Vtsäde                                                    7/8
39.       Vtsäde                                                    2 1/4    50
40.       Beteß haga, doger till åker och eng.
41.       Vtsäde                                                    5         4    
42.       Åker wreet, vtsäde                                  1 1/2    6
43.       Enges haga, god och mykin gräß wext                40
44.       Vtsäde                                                    3/16 
45.       Jgenlagd åker, god bärande                                70
46.       Enges haga, bärande                                           30  
47.       Åker wreet, vtsäde                                 1 1/8
48.       Åker wreet, vtsäde                                 1 3/4   
49.       Enges haga, bärande                                           30  
50.       Beeteß haga, doger intet till åker eller eng.
51.       Åker wreet, vtsäde                                 1 3/4
52.       Vtsäde                                                   2 5/8 
53.       Enges haga                                                         10
54.       Vtsäde                                                   2 1/2
55.       Enges haga                                                         10
56.       Vtsäde                                                   3/8 
57.       Vtsäde                                                   2 1/8
58.       Vtsäde                                                   1 1/8     60
59.       Enges haga                                                         30
60.       Vtsäde                                                    3/4        
61.       Vtsäde                                                    5/8           
62.       Vtsäde                                                    2 5/8     
63.       Enges haga, steen ibland                                     45
64.       Vtsäde                                                    1 7/8 
65.       Enges haga                                                         20
            En deel igenlagd åker till tunnland            2
            Räntar höö                                                         6
66.       Beeteß haga, doger huarken till åker eller eng.
67.       Enges haga                                                         3
68.       <...>

(Karttext:)

Jgenlagd åker.
Här är en gata.
Scala ulnarum. 

(Senare blyertsanteckning:)

4 riksdaler