T5:173


(Rubrik:) Sala stadz eghor.


            Litterarum Explicatio
 
A.        Kungz rymningen.
B.        Knechte rymningen.
C.        Sand rymningen.
D.        Sundz holett.
E.        Herr Steens botn.
F.        Wede gården.
G.        Juule husett.
H.        Nyie grafuen.
I.         Gamble grafuen som löper
            åt Långforßen.
K.        Gamble grafuen som lö-
            per åt Ekeby dammen.                  

            Numerorum Explicatio                     tunnor  laß

1.         Vtsäde                                                    2 1/4
2.         Vtsäde                                                    3 1/8
3.         Vtsäde                                                    2 1/8
4.         Vtsäde                                                    1 3/4
5.         Vtsäde                                                    3 1/4
6.         Vtsäde                                                    5/8        3
7.         Vtsäde                                                    1          6
8.         Vtsäde                                                    1 1/4     5
9.         Vtsäde                                                    1 7/8
10.       Vtsäde                                                    2
11.       Vtsäde                                                    2 5/8
12.       Vtsäde                                                    5 1/4
13.       Vtsäde                                                    5/8
14.       Vtsäde                                                    1/2
15.       Enget                                                                  15
16.       Beeteß hagar, doga intet
17.       till åker, ey heller eng.
18.       Eng med skog                                                     39
19.       Enget, god gräß wext                                          24
20.       Enges haga                                                         10
21.       Enges haga                                                         4
22.
       }   Kåltäppor
23.
[23.]
24.
25.  }   Små kåål täppor.
26.
27.       Enges haga                                                         10
28.       Höö                                                                    8
29.       Höö                                                                   14
30.       Vtsäde                                                    3/4
31.       Höö                                                                   10
32.       Vtsäde                                                    1 7/8
33.       Vtsäde                                                    1/4
34.       Vtsäde                                                    2
35.       Höö                                                                   15
36.       Vtsäde                                                    2
37.       Höö                                                                   10
38.       Enges haga                                                         16
39.       Vtsäde                                                    4
40.       Enges haga                                                         30
41.       Vtsäde                                                    3 7/8  
42.       Vtsäde                                                    2 1/2 
43.       Höö                                                                   18
44.       Vtsäde                                                    1 1/16  
45.       Kåå<l> haga.
46.       Enges haga                                                         12
47.       Höö                                                                    4
48.       Kåål haga.

(Karttext:)

Fol. 174.
Fol. 174.

(Senare blyertsanteckning:)

4 riksdaler