T5:174-175


(Rubrik:) Öffuer Tiurebo heradt.        Sala stadz eghor.


            Notarum Explicatio                      tunnor  laß
 
A.        Wäßby gård, vtsäde                                1 7/8 
B.        Vtsäde                                                    4 1/2     22   
C.        Gärdet, vtsäde                                        42         6 
D.        Enges haga                                                          9
E.        Vtsäde                                                     3/4 
F.        Vtsäde                                                    11 1/2
G.        Vtsäde                                                    9
H.        Vtsäde                                                    1
I.          Vtsäde                                                    1/2        
K.        Vtsäde                                                    2 1/2
L.         Vtsäde                                                    2 1/2
M.
N.   }   Beeteß hagar äre duglige till åker.  
O.                 
P.         Eng med skog ibland, om det wore
            afröögdt, räntade                                                189
Q.        Enget, höö                                                          20
R.         Vtsäde                                                    3 5/8        
S.         Vtsäde                                                    5        
T.         Vtsäde                                                    5 7/8       
V.         Vtsäde                                                    8         6
W.        Vtsäde                                                    1 1/2
X.         Vtsäde                                                    1 3/4
Z.         Gamble Trägården wid Wäßby gård.  
Z.         Vtsäde                                                     3/4
Y.        Vtsäde                                                     1 7/8       
X.        Höö                                                                    10
?.         Vtsäde                                                     1/2
?.         Höö                                                                    1
1.         Salastadz silfuer bruuk.
2.         Ekeby dam.
3.         Grafuen ifrå grufuan och [och] in
            vti Ekeby dam.
4.         Dammen ifrå grufuan och in vti
            Långforß dammen.
5.         Nyie Grafuen ifrå grufuan och
            in vti Långforß dammen.
6.         Wreeten, vtsäde                                       2 1/2
7.         Enges haga                                                          9
8.         Biörn måßan, hörer Jönß Erßon i Sala-
            stad till och ligger emillan Bråsta och
            Sala gambla stadz egor, höö                                12

(Karttext:)

Fol. 183
Långforß dammen.
Fol. <..>31
Fol. 173.
Scala ulnarum.

(Senare blyertsanteckning:)

6 riksdaler

1 Bara siffran 3 fullt synlig i skarven mellan sidorna