T5:176


(Rubrik:) Öffuer Tiurebo heradt


            Notarum Explicatio                    tunnor   laß
 
A.        Vtsäde                                                    2 1/4 
B.        Höö                                                                    12   
C.        God bärande eng                                                 84 
D.        Höö                                                                    11
H.        Vtsäde                                                    16 
I.          Vtsäde                                                    17
K.        Vtsäde                                                    17
L.         Vtsäde                                                    2 1/2
M.        God bärande hård wall                                       196        
N.        Vtsäde                                                    3/4
O.        Vtsäde                                                    4 1/4     5
P.         Vtsäde                                                    3 1/4    
Q.        Vtsäde                                                    52
R.         Griß bachz åker, vtsäde                          21
S.         Vtsäde                                                    3/4              
T.         Griß bachz eng                                                   103
V.         Vtsäde                                                   2
W.        Beetz haga, doger till åker.
X.         Vtsäde                                                   1 1/8
Y.         Beetß haga, doger till åker.
Z.         Vtsade1                                                  5/8          6
Z.         Höö                                                                   6
E.         Vtsäde                                                    7 1/4 
F.         Höö                                                                   4
G.         Vtsäde                                                   3/8  
X.         Höö                                                                   6

             Denne Bråsta och
             Ekeby åker hafua
             de gambla kallat
             Tweegill jord och
             ännu kallaß.

(Karttext:)

Nörrby eng möta.
Sala stad.
Nörby prästegård möter.
Sagåhn.
Nörr Kijfuesta åker möter
Nörr Kijfuesta eng möter
Wägen åt Stocholm.

1 D.v.s. Utsäde