T5:178-179


(Rubrik:) Öffuer Tiurebo heradt.        Sala stadz eghor.


            Notarum Explicatio                     tunnor   laß
 
A.        Vtsäde                                                    1 1/16   20 
B.        Vtsäde                                                     2         9    
C.        Enges haga med skog, god at röja                       12  
D.        Nörr engen, höö af hård wall                               200 
E.         Vtsäde                                                    1 3/4
F.         Enges haga                                                         12
G.        Haga med skog vthi, höö                                     6
H.        Beetz haga, doger till eng.
I.          Vtsäde                                                    2 1/2    20
K.        Erich Hanßons eng, höö                                      80       
L.         Beeteß haga, doger till eng och åker.
M.        Beetz haga, doger till åker och eng.
N.        Vtsäde                                                    2 1/4       2
O.        Vtsäde                                                    7/8
P.         Haga med skog, doger röija till eng.
Q.        Vtsäde                                                    14
R.         Vtsäde                                                    1 7/8
S.         Vtsäde                                                    3 1/8
T.         Vtsäde                                                    3 1/8
V.         Vtsäde                                                   17
X.         Vtsäde                                                    9 3/4
Y.         Vtsäde                                                    4 1/4
Z.         Vtsäde                                                    2
1.          Enges haga                                                         3
             är en wijk af Ekeby dammen
2.          Vtsäde                                                   16
3.          Vtsäde                                                   2 1/8     6
4.          Vtsäde                                                   3
5.          Vtsäde                                                   7 1/2
6.          Vtsäde                                                   7
7.          Vtsäde                                                   1 1/8     12
8.          God hård walß eng                                             76
9.          Grijßbackz åker och eng                        16 1/4     45
10.        Grijßbackz åker                                     7
11.        Kåålgård.
12.        Tompt
13.        Hyttegården.
14.        Sala kyrkia.

(Karttext:)

Scala ulnarum.

(Senare blyertsanteckning:)

7 riksdaler