T5:18


(Rubrik:) Ytter Tiurbo häradt


            Notarum Explicatio                                  

            Nääs ähr 2 skattegårdar och 2 frälßegårdar
A.        Vthsädhee j det westera gierdet  laß           37 1/2
B.        Vthsädhee i östera gierder           tunnland  33
                       Summa alz                      tuneland  70 1/2

C.        Höö aff en hård wålls engh                         50
            Höö aff gierdeßlinderna              laß           8
                       Summa summarum        laß           58

1.         Skattegården skattar    12 örsland, <...> penningar  
            Vthsädhee i gierdet  A
                                                }summa  tunnland1 11 5/16
            Vthsadhee1 i gierdet  B
            Höö på heela hemmanet till         laß           18

2.         Skattegården skattar    16 öresland, <...> penningar  
            Vthsädhee i gierdet  A
                                              } summa  tunnland2 15 5/16
            Vthsädhee i gierdet  B
            Höö alz på heela hemmanet        laß            23

3.         Frälßegårdhen skattar   4 öresland, <...> penningar  
            Vthsädhee i gierdet  A
                                              } summa  tunnland  15 5/16
            Vthsädhee i gierdet  B
            Höö alz på heela hemmanet        laß            8

4.         Frälße gården skattar   4 öresland, <...> penningar  
            Vthsädhee j gierdet  A
                                              } summa  tunnland  4 5/16
            Vthsädhee j gierdet  B
            Höö aff heela hemmanet till        8 laß

            Till bemelte by finnes skogh och
            mulbethee till nödtorfften, fiskie 00,
            quarnar      0, humblegårdar    0.

D.        Beeteß haga, doger till åker och eng.                   
   
(Karttext:)

Grän ägor mötha
Beetz haga.
Nääs
Leer iordh
Leer jordh
Toffwigh engh.          
1 D.v.s. Utsäde
2 Ordet korrigerat från laß i ms