T5:180-181


(Rubrik:) Öffuer Tiurebo heradt.        Sala sochn.


            Notarum Explicatio                     tunnor   laß
 
A.        Erich Hanßons torp, ligger till Sa-
            la stad.
B.        Vtsäde                                                    1    
C.        Vtsäde                                                    7
D.        Vtsäde                                                    5 3/4
E.         God eng, mäst af hård wall                                 75
F.         Beeteß haga, doger till eng.
            Tarfueskog til nödtorften, så-
            ßom och muulbeet.
            Sågh, miölquarn och fiske           0
G.        Eng, lyder till Sala stad                                        4
H.        Gammall sågequarn.     
I.          Bengzbo, hörer till Sala stad.
K.        Vtsäde                                                    1 5/8      
L.         Vtsäde                                                    1 3/4      
M.        Mårten Profeß eng, kallaß Bengz-
            bo kärret, höö                                         20   
N.        Kuusebo eng med schog ibland                           320
O.        Enget                                                                  9
P.         Hare torpet                                             3/8       15
Q.        Torpet.
R.         Vtsäde                                                    4
S.         Enget, höö                                                          9
T.         Enget, höö                                                          9
V.        Beetz haga till Erich Hanßons torp.
W.       Stampers Matz eng                                             14

1.         Kroken, cronetorp.
2.         Vtsäde                                                    2 1/4
3.         Enget                                                                  3

4.         Sand torpet, vtsäde                                 1/2
5.         Enget, höö                                                          5
6.         Rögningz eng                                                      7

7.         Quarntorpet, crone, 2 örß land.
8.         Vtsäde                                                    3
9.         Vtsäde                                                    2 5/8
10.       Rögningz eng                                                      20
11.       Rögning                                                              8

            Deße torpen hafua schog och
            muulbeet till nödtorften.
            Quarnar och humblegårdar intet.
            Fiske hafua de i Sala dam.

(Karttext:)

Scala ulnarum.

(Ett par svårlästa senare blyertsanteckningar. Prisuppgifter?)