T5:182-183


(Rubrik:) Öffuer Tiurebo heradt.        Sala sochn.


            Notarum Explicatio                     tunnor   laß
 
A.        Såge torpet, ligger till Sala stad.
A.        Gärdet, vtsäde                                        3 3/8              
B.        Vtsäde                                                    2           3      
C.        Hård och myr walß eng een deel                          28
D.        Torp, vtsäde                                           2 1/4
E.        Vtsäde                                                    1/4         30
F.        Vtsäde                                                    1 1/16      
G.        Näbbetorpet.
H.        Vtsäde                                                   1
I.         Vtsäde                                                    1
K.
L.
M.  }   Enges hagar, alle till hoopa, äre                             15
N.
O.      
P.        Kroken, torpet.
Q.       Vtsäde, alle till hoopa                              1 3/4   
R.        Myr och hårdwalß eng                                          33
S.        Torpet, Diurebo broon, vtsäde                1 3/4
T.        Myr och hårdwalß eng                                          20      
           Till alle deße torpen fins nödtorftig
           skog och muulbeete.
           Gott fiske vthj Långforß dammen.
           Och ligge alle till Sala stad.

(Karttext:)

Fol. 187.
Wägen till Copparberget ifrå Stocholm och Saleberget.
Långfors dammen. Konsten wed Sala gruufua drifz med detta wattnet.
Fol. 187
Scala ulnarum.

(En svårläst senare blyertsanteckning. Prisuppgift?)