T5:184


(Rubrik:) Öffuer Tiurebo heradt.


            Notarum Explicatio                     tunnor   laß
 
A.        Sala prästegård         24 öreßland
B.        Vtsäde                                                    24
C.        Vtsäde                                                    21
D.        Nörr enget af myr och hård wall                          55 
E.        Söderenget af god hård och myrwall                   25
F.        Beeteß haga, doger till eng.
           Skog och muulbeet till nödtorften.
           Gott fiske vthj Saledam.
           Squaltequarn een, såg intet.       
           Hijt lyder et eng, fol. 208, kallaß
           Lång måßan, räntar                                              12
           Jtem et eng, heeter Storenget, af
           hårdwall och fräken                                              105
           Noch et eng, kallas Kåre myran                            15
           Deße begge engiar finnas fol. 212,
           noterade littera G, H.


            Notarum Explicatio                     tunnor   la<ß>1
 
G.        Köpala engiar liggia till Sala stad                          202
H.        Hollmen, mäst starr och fräken,
            hörer och till Sala stad och half till Köpala gård.
I.          Hanebo hollmen, hörer till Sala stad.  
K.        Köpala är vpptagit af engeswållen
            som intet war synnerlig af grääß, vtsäde   8
            Skog och muulbet till nödtorften.
            Gott fiske vthj Sala dam.
            Quarnställe med qwarn een.


(Karttext:)

Åby eng möter.
Myrewall.
Sala da<m>1
Hårdwall.
Sala dam.     

1 Ordet går inte att läsa i sin helhet p.g.a. lagning av papperet
2 Troligen står det 20, men andra siffran bara delvis synlig p.g.a. lagning av papperet