T5:187


(Rubrik:) Sala sochn.


            Notarum Explicatio                     tunnor   laß
 
A.        Steen torpet, ligger till Sala stad
B.        Vtsäde                                                    2 1/8
C.        Vtsäde                                                    2 1/2
D.        Enget, hörer till Sala stad                                     24
E.        Enget                                                                  24
F.        Linden, höö                                                         3
G.        Enget                                                                  8
H.        Lind                                                                    4                     
           Skog och muulbeete till nödtorften.
           Gott fiske i Silfuer köpardammen.
           Quarnställe är här till.

I.         Silfuer köpardammen.
K.       Oluf Jonßons dam.
L.        Quarn hußet wed Sågetorpet.

            Till Steen torpet fins en eng
            fol. 189, kallaß Wäster kärret, höö                     6
            noterat littera G.

(Karttext:)

Silfuer köpardammen
Wägen ifrå Saleberget och åt Bröddebo, Brunbech, Åfuesta forß, Hedemora och Copparberget.
Fol. 182
Såges torpet, Quarn ??? möta, fol. ???, noterad littera A.
Scala ulnarum.

(Annan anteckning:)

Johan Åkesson 1652

(Senare blyertsanteckning:)

4 riksdaler