T5:188-189


(Rubrik:) Öffuer Tiurebo heradt.        Sala sochn.


            Notarum Explicatio
 
A.        Oxebo.
B.        Vtsäde                       1 1/8 tunnor
C.        Vtsäde                       1 tunnor
D.        Vtsäde                       2 tunnor      } mojord
E.         Vtsäde                       3/4 tunnor
F.         Engett, höö                20 laß, kallas Dalkars kärret.
G.        Engett, hörer till Steens torpett och kallas
            Wäster kärrett            6 laß, fol. 1861
H.        Oxe måßan, bergas vnder tiden någott litett.
I.          Engett, höö                10 laß
K.        Oluf Jonßons dam hafuer tillförende
            waritt eng och kallades Oxe måßan och
            nu är wattnett vpdämbdt så att der är
            nu som siöö.
L          är skilldnan emillan Sala stadh och
            Sala sochn.

(Karttext:)

Oluf Jonßons dam
Scala ulnarum.

(Senare blyertsanteckning:)

Hela rågågn 7 riksdaler               
1 Fel för 187