T5:19


(Rubrik:) Biörckesta sochn.


            Notarum Explicatio                                  

            Skarßwad, hemman 1, skattar 12 örsland
            för vthan dhee 3 öreßlandh ligger vthj waaf
            och fåör
A.        Vthsädhee i det norre gierdet      tunnland  18
B.        Vthsädhee j det östera gierdhet   tunnland  15 1/2
                                       Summan         tunnland  <33 1/2>

C.        Höö aff en skarp och toffwigh hårdh
            walls engh                                  laß           30
            Höö aff gierdeß lindherna           laß           15
                                       Summa          laß            45

            Till denne by finnes skogh och
            mulbethe till nödtorfft,
            fiskie watn jntet.
            Quarnar och humblegård jntet.

(Karttext:)

Scala ulnarum.
Sand iord
Sand iordh
Skarßwadh          
2 D.v.s. Utsäde
3 Ordet korrigerat från laß i ms