T5:190-191


(Rubrik:) Öffuer Tiurebo heredt.        Sala sochn.


            Notarum Explicatio
 
A.        Nykollningen är torp.
B.        Vtsäde                        1/2 tunnor, 6 laß höö
C.        Vtsäde                       3/4 tunnor, 4 laß höö
D.        Engett                        18 laß
E.         Engett                        7 laß
F.         Myreng                      6 laß       hörer till
                                                        }  Hoff i Sala
G.         Hofre siöön                             sochn
H.         Järdammen, löper ått Sala bruk.
             Schog af alle nödtorfter till fyllest
             såßom och muulbete. Gott fiske.

(Karttext:)

Scala ulnarum.

(Annan anteckning:)

Johan Åkeson 1652