T5:192-193


(Rubrik:) Öffuer Tiurebo heradt.        Sala sochn.


(Karttext:)

Mäster Nilßes graf notera<d>1 med signo +
Möter Sala dam.
Scala ulnarum.

1 Ordet inte fullt läsligt i skarven mellan sidorna