T5:194


(Rubrik:) Öffuer Tiurebo heredt.


            Notarum Explicatio
 
A.        Nilßbo.
B.        Vtsäde                       1 3/4 tunnor
C.        Vtsäde                       1 1/8 tunnor
D.        Vtsade1                      3/4 tunnor
E.         Engett, hörer till Nöte-
            bo och räntar 20 laß höö
            af måßewall, fol. 195
F.         Beetz haga, doger till eng.
G.        Rögningz eng              3 laß
H.        Engett                        6 laß
I.          Kallaß Ox måßan och der
            bergas höö vtaf torparna
            som der om kring boo,
            doch är förbemälta måßa mäste-
            deelz bärande och sombligh-
            städes intet bärande.            

K.        Fallett, är torp.
L.         Täpporna, vtsäde       5/8 tunnor
M.        Haga, doger till eng.
N.        Måße eng                  20 laß

            Till deße torp är alle-
            handa slagz tarfueskog.
            Fiske vthj wall siögarna.

O.        Grafuen som löper vtur
            Wallsiön, Sten siön och vtur
            en tå, een siö och löper åt
            Olof Jonß dam och konsten wed Sala
                                                           grufua.

(Karttext:)

Wägen åt Vlfzbo och Bröddebo.
Scala ulnarum.    
1 D.v.s. Vtsäde