T5:195


(Rubrik:) Sala sochn.


            Notarum Explicatio
 
A.        Nötebo, skatte torp, 1 örs land.
B.        Vtsäde                       2 tunnor
C.        Vtsäde                       2 1/8 tunnor
D.        Engett                        42 laß höö
E.         Engett                        57 laß höö
F.         Bolandet Landberga   21 laß
            Skog och mulbete till fyllest.
            Fiske någorlunda gott.
            Fins en eng till detta torp fol. 194.,
            räntar                         55 laß, noterad littera E.

G.        Oluf Erßons torp.
            Vtsäde                       3/4 tunnor
G.        Engett                        9 laß höö vtaf
            myrwall.
H.        Myreng                      3 laß höö
I.         Engett, höö                 8 laß
K.       Skomakartorpet, vtsäd  1/8 tunnor
L.        Hagarna                     13 laß höö
            Schog och mulbete gott.

(Karttext:)

Oxebo möter

(Senare blyertsanteckning:)

6 riksdaler