T5:20


(Rubrik:) Ytter Tiurboo häradt.


            Notarum Explicatio                                  

            Fycklinge ähr en skatte gårdh, skattar 18 1/2 örsland
A.        Vthsädhee j det första gierdet     tunnland  18
B.        Vthsädhee j det östera gierdet    tunnland  18 1/8
                        Summa summarum       tunnland  36 1/8

C.        Höö aff en hård walls engh till     laß           25
            Höö aff gierdeß linderna till        laß           8
                                       Summan         laß           33

            Skogh och mulbethee finnes jntet
            synnerligidt till denne byen,
            fiskie watn jntet, quarn jngen,
            humblegård jngen.

(Karttext:)

Broby egor mötha
Steenigh ker
Sagåhn
Fycklinge
Käresta egor mötha
Scala ulnarum.