T5:202


(Rubrik:) Sala sochn.


            Notarum Explicatio   
 
A.        Armanebo är crone heman   3 örs land
            och heelgärdz
B.        Vtsäde                                 7 3/4 tunnor swag iord
C.        Vtsäde                                 5 1/2 tunnor
D.        Engett                                  10 laß höö
E.         Engett, höö                          18 laß elak måßeng
F.         Vtsäde                                 1 1/16 tunnor   
            Skog litett, doch efter nödtorften
            Fiske    0, humblegård   0
            Qwarn  0, god muulbeet.


G.        Bornbo är skattetorp            4 örs land
            Vtsäde i gärdet G                 2 1/4 tunnor          
H.        Vtsäde                                 3 tunnor
I.          Vtsäde                                 2 1/2 tunnor
K.        Vtsäde                                 1 tunnor
L.         Vtsäde                                 2 3/4 tunnor
M.        Enget                                   60 laß af måße wall.       
            Skog efter nödtorften.
            Fiske                 0. God muulbeet.
            Qwarn och såg  0. Humblegård intet.


(Karttext:)

Scala ulnarum.

(Senare anteckningar:)

Författad år 1652 af landtmätaren Johan Åkesson
Westmanland – Öfver Tjurebo härad
Armanbo och Börnbo

(Senare blyertsanteckning:)

3 riksdaler 24 ???