T5:204


(Rubrik:) Öffuer Tiurebo heredt.


            Notarum Explicatio   
 
A.        Stor Jönßbo, skattetorp   1 öre
B.        Vtsäde               2 1/8 tunnor
C.        Vtsäde               1 3/4 tunnor
D.        Vtsäde               1/2 tunnor  
E.         Engett               18 laß höö, doch
F.         Rögningz eng     9 laß
            Timber och annan tarfue-
            skog till fyllest.
            Fiske vthi Claßbo myran.
            Quarnställen jnga. Humblegård intet.
            Kalke berg fins här.

(Ingen karttext.)