T5:205


(Rubrik:) Sala sochn.


            Notarum Explicatio   
 
A.        Rotebro      1/8 torp
B.        Vtsäde        2 3/4 tunnor
C.        Engett         12 laß höö
D.        Beetz haga, doger till eng.
            Skog och mulbete till fyl-
            lest.
            Sågh, miölquarn och fiske  0
            Humblegård jntet.

(Karttext:)

Scala ulnarum