T5:206


(Rubrik:) Öffwer Tiurebo heradt.        Sala sochn.


            Notarum Explicatio   
 
A.        Fallett, ligger till
            Jogansbo.
B.        Vtsäde                2 1/8 tunnor
C.        Rögningz eng      12 laß
            Alle slagz tarfue-
            skog till fyllest.
            Fiske vti skogz siöar-
            na och Hallaren.
            Humblegård jntet.
            Quarnställen jntet.


            Notarum Explicatio   
 
A.        Jogansbo, skattegårdar  2
            Den första                8 öres land
            Den andra och så     8 öresland     
B.        Gärdett, vtsäde         23 tunnor
C.        Vtsäde                     28 1/2 tunnor
D.        Vtsäde                     5 tunnor
E.         Myreng                   100 laß höö
F.         Engett, höö              30 laß, mäst af hård wall
            All nödtorfftig schog till fyllest.
            Sågeqwarn som går allenast höst
            och wår.
            Miölquarn                0
            Fiske watn               0
            Humblegårdar 2 stycken, en till huardera.

            Specialis Explicatio            tunnor  laß
 
1          gården hafuer åhrligt vtsäde         14 1/4  65
2          gården hafuer vtsäde                   14 1/4  65


            Notarum Explicatio   
 
A.        Fallebo.
B.        Gärden, vtsäde         3 3/4 tunnor
            för utan et gärde som
            står på et annat chart
            ??, fol. 115, och är  2 tunnor
C.        Noterat med C, vti Simtuna booken litera K 71
D.        Engett, fins fol. 1152, no-
            teradt och med D  28 laß3
            Schog, muulbete nogh,
            fiske vthj Claaßbo my-
            ran och i åhn E, fins fol. 115 vti
                                    Simtuna heradz boken K74.
F.         Kyllingeqwarn är
            odellquarn, fins fol. 115      vti Simtuna
            Humblegård jntet.              heradz boken, K74.  


(Karttext:)

Stor Jönßbo möter.
Delebo möter.
Schog.
Backa.
Scala ulnarum.    
1 vti ... K7 tillagt med mörkare bläck, troligen av annan hand
2 115 tillagt med mörkare bläck, troligen av annan hand
3 28 laß tillagt med mörkare bläck, troligen av annan hand
4 fins ... K7 tillagt med mörkare bläck, troligen av annan hand