T5:207


(Rubrik:) Öffuer Tiurebo heredt.        Sala sochn.


            Notarum Explicatio   
 
A.        Smedz torpett, crone   1 öre
B.        Vtsäde                2 3/4 tunnor
C.        Vtsäde                2 tunnor
D.        Vtsäde                2 tunnor
E.         Vtsäde                3 tunnor
F.         Engett                 9 laß höö
G.        Engett                 2 1/2 laß
            Skog och mulbete effter nödtorfften.
            Fiske gott vthi Sala dam.
H.        Beetz haga. Såg och miölquarn    0


I.          Biörke torpett, crone 1 öre
K.        Vtsäde                2 tunnor
L.         Vtsäde                2 tunnor               
M.        Engett                 12 laß
N.        Täppa, doger till eng.
            Skog och muulbete efter nöd-
            torfften. Humblegård jntet.
            Fiske vthj Sala dam.
            Till detta torp fins et eng, fol. 208,
            räntar höö 2 laß, noterat littera L.

(Karttext:)

Sala dam.
Scala ulnarum.