T5:208


(Rubrik:) Öffwer Tiurebo heradt.        Sala sochn.


            Notarum Explicatio   
 
A.        Laggarbo, ligger på prästegårdz
            egorne och är intet skattlagdt.
B.        Gärdett                tunnor 5/8
C.        Gärdett                3/4 tunnor
D.        Engett                 12 laß höö
            Skog och muulbeete till nöd törften.
            Jntet fiske. Jngen quarn.
            Humblegård jntet.


E.         Sweden, torpet.
F.         Vtsäde                tunnor 1 3/4
G.         Vtsäde               1 7/8 tunnor               
H.         Engett                9 laß
                                                 } höö
I.          Engett                4 laß 
            Skog och muulbeet efter nödtorfften.
L.         Engett, hörer till Biörketorpett, fol. 207, höö <...>1 laß
M.        Haga full med schog, duger till eng
K.        Täppa, doger till åker och eng.
            Fiske, quarnställen och humblegård jntet.


            Notarum Explicatio   
 
O.        Engett, kallas Lång måßan, hö-
            rer till Sala prästegård, 12 laß höö, fol. 184.
P.         Lång måßan, hörer till Nörby
            byn                        24 laß


(Karttext:)

Scala ulnarum.       
1 Eventuell siffra ej synlig i skarven mellan sidorna