T5:209


(Rubrik:) Sala sochn.


            Notarum Explicatio   
 
A.        Nytorpet, ligger vnder Sala
            stadh.
B.        Gärdett, vtsäde    3 1/2 tunnor
C.        Vtsäde                7 1/8 tunnor
D.        Engett                 54 laß höö
            Schog och muulbet litett.
            Fiske gott vthi Sala dam.
K.        Wreeten             1 7/8 tunnor
            Quarn och quarn ställe jntet.
            Humblegård jntet.


            Notarum Explicatio   
 
E.         Mikill Smeltas torp.
            stadh.
F.        Vtsäde                1 1/4 tunnor
G.        Engett, höö         15 laß
H.        Åker mark          1 5/8 tunnor
I.         Släät täppa          3/4 tunnor, doger till åker
L.        Wreten                1 tunnor
M.       Vtsäde                1/2 tunnor
N.        Hagan                1 1/2 laß höö
O.        Höö                   2 laß
P.        Höö                    2 laß
Q.       Vtsäde                1/2 tunnor
R.        Vtsäde               1 1/16 tunnor
S.        Vtsäde                2 tunnor
T.        Vtsäde                3/8 tunnor
V.        Swedh, doger till eng framdeles.
W.       Engett                 12 laß höö
X.        Klåkar wreten     1 1/4 tunnor vtsäde
Y.        Enget, hörer till Sala stad,
            räntar höö           52 laß
            af godh hård wall.
Z.         Höö                    10 laß af god <...>1

(Karttext:)

Sala dam
Sala hyttor
Scala ulnarum.

1 Ordet går inte att se i skarven mellan sidorna