T5:21


(Rubrik:) Biörckesta sochn.


            Notarum Explicatio                                  

            Jgerstad, skattehemman 2, skattar 3 markländer   = IGELSTA?
A.        Vthsädhee i det norra gierdet     tunnland  34
B.        Vthsädhee j södra gierdet          tuneland   36
                                       Summan        tuneland   70

C.        Höö aff en engh till                     laß           10
D.        Höö aff en engh till                     laß           20
            Höö aff gierdeßlinderna till         laß           8
                                       Summa           laß           38

1.         Skattegården skattar 1 1/2 markländer, <...> penningar  
            Vthsädhee i gierdet  A 17
                                                    } summan         35   
            Vthsädhee i gierdhet B 18
            Höö alz på heela hemmanet till   laß           19

2.         Skattegårdhen skattar 1 1/2 markländer, <...> penningar  
            Vthsädhee j gierdet  A 17
                                                    } summa tunnland  35   
            Vthsädhee i gierdhet B 18
            Höö alz på heela hemmanet till   laß           19

            Till denne by finnes skogh
            och mulbethe något lijtet,
            fiskie watn jntet, quarn
            jngen, humblegård jntet. 

(Karttext:)

Jgerstad
Kyringhe egor mötha