T5:210


(Rubrik:) Sala sochn.


            Notarum Explicatio   
 
A.        Engett Finneboda, hörer till Ößby i Sala    fol. 202
            sochn, räntar höö   9 laß
B.        Finneboda, hörer till Åby i Sala sochn,      fol. 200
            räntar höö              12 laß

(Karttext:)

Lacus Hallaren.

(Annan anteckning:)

Sala sochn.