T5:211


(Rubrik:) Öffuer Tiurebo heradt.        Sala sochn.


            Notarum Explicatio   
 
A.        Fröstesbo skattegård   2 örland
B.        Gärdett, vtsäde            5 1/4 tunnor
C.        Vtsäde                        3 1/4 tunnor
D.        Engett                         33 laß höö
E.         Höö                           15 laß
            Skog och muulbeet till fyllest.
            Fiske gott vthj Hallaren.
F.         Engett, heeter Fallett,  12 laß  höö
            hörer till Frösteßbo. 
            Sågh och miölquarn jntet.
            Humblegård till 100 stenger.        

(Karttext:)

Lacus Hallaren
Får hollmen
Jägare hollmen.
Lißle hollmen.
Scala ulnarum.

(Annan anteckning:)

Sala sochn.