T5:212


(Rubrik:) Öffuer Tiurebo.        Sala sochn.


            Notarum Explicatio   
 
A.        Kapellbo skatte           1 örs land
B.        Vtsäde                        3 tunnor
C.        Vtsäde                        3 tunnor
D.        Engett                         15 laß
E.         Haga, doger till eng.
            Fiske gott vthj Sala dam.
            Skog och muulbet till nöd torften.
F.         Kalfhaga.
Jngen quarn. Jngen humblegård.


            Notarum Explicatio   
 
G.        Engett, kallaß Storenget
            och hörer till Sala präste-      fol. 184
            gård, höö                    105 laß

H.        Engett, kallaß Kåre myran,
            hörer och till Sala präste-      fol. 184
            gård, höö                    15 laß


(Karttext:)

Sala dam.
Smedz torpet möter.
Scala ulnarum.