T5:213-214


(Rubrik:) Öffuer Tiurebo heradt.        Sala sochn.


            Notarum Explicatio   
 
A.        Myreng, ligger på Bröddebo egor
            och är tagin der ifrån och lagdt
            vnder Sala stadh, höö  44 laß,
            och hafuer sama eng legat till
            Öster gården i Bröddebo.  

B.        Hund siön och löper vt genom
           Östergårdz engen och åt Åsedam-
           men, sedan in vthi Selfuerkö-
           par dammen och in i Långforßen.

C.        Siön löper in vthi
            Hund siön.  


            Notarum Explicatio   
 
A.        Biörksiön, löper och in vthi
            den beken som kommer ifrå
            Hundsiön och mötas åt vthi
            Östergårdz engen fol. 215 ???, littera K, sedan till
            Åsedamen och in i Selfuer-
            köpar damen och sedan i Lång forßen.

B.        Myreng, hörer till ett
            torp som kallaß Reens-
            muren, höö          6 laß

C.        Stubb rögningar nyß vptagne,
            höö                     8 laß

D.        Reens muren, siälfue torpet,
            och är ingen åker till vtan
            allenast rögningarna C och
            ligger särskiltt ifrå Bröddebo.


(Karttext:)

Scala ulnarum.