T5:215


(Rubrik:) Öffuer Tiurebo her<a>dt.


            Notarum Explicatio               tunnor    laß
 
A.        Bröddebo, cronegård       3 öre
B.        Vtsäde                                           2 3/4
C.        Vtsäde                                           1 7/8
D.        Vtsäde                                           5 1/2
E.        Enget, en deel af hård wall
           och en deel myr eng                                     50
F.        Kallaß Kijle måßan                                      32
            Der af hafuer denne gård                             14
G.        Bröddebo, andra gården, 4 öre
H.        Vtsäde                                           7 1/2
I.         Gärden, vtsäde                               7 1/4             
K.        God eng, mäst hård wall                              34
            Vti Kijle måßan F hafuer
            denne gård                                                  18
            Deße begge gårdar hafua
            god muulbeet och allehanda
            tarfueskog till fyllest.
            Fiske vti skogz siöarna.
            Miölquarn                1
            Sågquarn jntet.
            Humblegårdar jntet.

(Karttext:)

Bröddeskogen möter nörr åt Brunbech i Folkerna sochn.
Wägen åt Copparberget

(Senare blyertsanteckning:)

Er. Jansson S. Bröddbo ??? ??? ??? ??? onsdag