T5:217


(Rubrik:) Sala sochn.


            Notarum Explicatio               tunnor    laß
 
A.        Vlfzbo, skattegård               6 öre
            med bolandet F, huilket är   2 öre
B.        Gärdet, vtsäde                                7
C.        Vtsäde                                           5
D.        Vtsäde                                           1 1/2
E.         Myreng mäste deelen, litet hård wall            50
            Skog och muulbeet till fyllest.
            Fiske vti skogz siöarna der om liggia.
            Såg och miölquarn jntet.
            Humblegård jntet.
             

            Notarum Explicatio               tunnor    laß
 
F.         Bolandet är skatte torp,
            ligger på Vlfzbo egor, 2 öre
            med bolandet F, huilket är   2 öre
G.        Vtsäde                                           1 5/8
H.        Vtsäde                                           1
I.          Vtsäde                                           1 5/8
K.        Myr eng, höö                                               30
            Samma lägenheet med
            skog och muulbeet som
            siälfue bolbyn
            såßom och med fiske.
            Jngen lägenheet till at
            byggia quarnar.
            Humblegård jntet.


(Karttext:)

Bröddebo möter.
Scala ulnarum.

(Senare anteckningar:)

3 riksdaler banco  
8 pl