T5:218


(Rubrik:) Öffuer Tiurebo heredt.        Sala sochn.


            Notarum Explicatio
 
                   Fräbrunna. 
A.        Skattegård     1               20 öre
B.        Vtsäde            32 tunnor
C.        Vtsäde            37 tunnor
D.        Lißle engen     27 laß  bärande hårdwall
E.         Stor engen      213 laß  bärande
            af hård wall
F.         Höö               66 laß  hårdwall
G.        Beetz mark, doger till eng.
H.        Vtsäde            3 1/4 tunnor
I.          Vtsäde            1 3/4 tunnor  
            Jngen skog och muulbeet, vtan någott litett till wedebrand och gärßell.
            Jngen qwarn.
            Fiske är förbudit i Sagåån för
            brukett skull.
            Humblegård    1100 stänger

(Karttext:)

Hätteskäl möter.
Sagåhn
Ynglinge i Kumbla sochn möter.
Bånesta i Kumbla sochn möter.
Scala ulnarum.

(Senare anteckning:)

5 pl.