T5:22


(Rubrik:) Ytter Tiurbo häradt.


            Notarum Explicatio                                  

            Giärestadh ähr skatte 1, frälße gårdar  2 stycken
A.        Vthsädhee j det norre gierdet     laß           41
B.        Vthsädhee j det södhree gierdet tunnland  36
Ø.        Vthsädhee                                tuneland   4
                                       Summa          tunland    81

C.         Höö aff en engien till                 laß           40
D.         Höö aff en enghestilhh som lyder till prästegården, laß  9, fol. 12.
E.         Höö aff ängien till                      laß           10
                                       Summa höö,  laß            50
                                       som lyder till byen    

1.         Skatte gården skattar 12 öresland, <...> penningar  
            Vthsädhee j gierdet  A 20 1/2
                                                          } summan tunnland  38 1/2   
            Höö alz på heela hemmanet                     laß           25

2.         Frälße gården skattar 12 öresland, <...> penningar  
            Vthsädhee j gierdet  A 10 1/4
                                                          } summan tunnland  19 1/4   
            Vthsädhee i gierdet  B  9
            Höö alz på heela hemmanet till                 laß           12 1/2            

3.         Frälße gården skattar 6 öresland, <...> penningar  
            Vthsädhee j gierdet  A 10 1/4
                                                          } summan tunnland  19 1/4   
            Vthsädhee i gierdet  B  9
            Höö alz på heela hemmanet till                 laß           12 1/2

            Till denne byen finnes skogh och
            mulbethee till nödtorfften, fiskie
            jntet synnerligidt, quarn
            jngen, humblegård jntet.
F
G
H
I     }    doga alle at röija till eng och åker.
K
L


(Karttext:)

Åby åker möther
Sandh iordh
Beethes hagar
Sandh iordh
Östanbroo egor mötha frelßee.
Scala ulnarum.