T5:220


(Rubrik:) Öffwer Tiurbo häradt        Sahla sochn.


            Hätte skiähl ähr skattegård            2
A.        Vthsädhee i det första gierdet        tunnland    30
B.        Vthsädhee i det andhra gierdet      tunnland     13 1/2
C.        Vthsädhee                                    tunnland     26 1/4
                            Summa summarum      tunnland     62 1/4

D.        Höö aff en godh hård waldz engh  laß              120
E.         Höö aff en myre walls engh          laß              120
F.         Höö aff en godh hård walls engh  laß               80
                                  Summa höö           laß               230

            Till denne bemälte by finnes mulbete ringa,
            tarffwee skogh till weed och giärslee
            något lijtet, näffwerskogh jntet,
            fiskie jntet, humblegårdh  200 stänger

(Karttext:)

Söder Kijffuesta möter.
Kumbla i Norby sochn möter.
Godh engh
Sagåhn
Beetz haga.
Beetz haga
Beetz haga fult medh skogh
Hätteskiäl
Fräbrunna möter.
Godh ängh
Scala ulnarum.