T5:221


(Rubrik:) Sala sochn.      Sala sochn.


            Notarum Explicatio
 
            Söder Kyffwestad, skattegårdar  3 stycken
            skattar heela byn till hopa             3 ndhr   
A.        Vthsädhee i det först gierdet         tunnland  31 1/8
B.        Vthsedhe det andra gierdet           tunnland  5 1/2
C.        Vthsädhee                                    tunnland  33
D.        Höö aff en godh hard walls ängh                  140
E.        Höö aff en medelmåttigh ängh                       40

1          skattegården skattar    12 öresland
            Vthsädhee i gierdet   A
            Vthsädhe i gierdet     B   }  summan             31
            Vthsädhe i gierdet     C
            Höö alz på heela gården till           laß           90

2          skattegårde<n> skattar 5 öresland
            Vthsädhee i gierdet   A
            Vthsadhee1 i gierdet  B   }  summa              17
            Vthsädhee i gierdet   C
            Höö alz på heela hemmanet          laß           40

3.         Söderstee gården skattar 7 örsland
            Vthsädhe i gierdet     A
            Vthsädhe i gierdet     B   }  summa              21
            Vthsädhee i gierdet   C
            Höö alz på heela hemmanet          laß           50

E.         Beeteß haga, doger till eng.

            Till förbemälte Söder Kijffwestadh finnes
            mulbethe något lijtet, skogh jngen
            synnerligh, fiskiee jntit, humble-
            gårdh 2001 stänger till Södergården. Såg och miölquarn jngen.

(Karttext:)

Här möther Norr Kijffwesta egor [egor].
Leer mylla
Söder Kijffwestad
God hårdwalls engh
Leer mylla
???
Beetz haga
Medelmåttigh engh
Scala ulnarum.

1 200 delvis genomstruket, osäkert om det ska ses som borttaget