T5:222


(Rubrik:) Öffwer Tiurboo häradt        Sala sochn.


            Notarum Explicatio
 
            Norr Kijffwestadh, gårdar  3 stycken
            skattar         32 örsland heela byn   
A.        Vthsädhee i det först gierdet         tunnland  52
B.        Vthsadhee1 det andra gierdet        tunnland  52
C.        Höö aff en godh hård wålls ängh   laß           190

1.         Sodergården skattar    16 örsland
            Vthsädhe i gierdet     A
                                                  }  summa              45 1/2
            Vthsädhe i gierdet     B  
            Höö aff heela hemmanet               laß           82

2.         Millan gården skattar 8 örsland <..> penningar
            Vthsädhee i gierdet   A
                                                  }  summa              29 1/4
            Vthsädhee i gierdet   B
            Höö alz på heela hemmanet                          54

3.         Norrgården skattar   8 öresland <..> penningar
            Vthsädhee j gierdet   A
                                                  }  summa              29 1/4
            Vthsädhee i gierdet   B
            Höö alz på heela hemmanet          laß           54

            Till föreskrifne Norr Kijffwestad finnes
            mulbethe något lijtet, skogh till
            nödhtorfften, fiskie jntet,
            humblegårdh   200 stänger. Quarn jngen

(Karttext:)

Sahla stadz egor mötha
Swart mylla
Norr Kijffwestad
Sag åhn
Swart mylla
Godh hård walls engh
Här möther Söder Kijffstad egor.
Scala ulnarum.    
1 D.v.s. Utsäde