T5:223


(Rubrik:) Öffuer Tiurebo heredt.


            Notarum Explicatio
 
            Dehlebo, skatte gård   1
            Vthsädhe på heela hemmanet        tunnland  23
A.        Vthsädhe i det första gierdet          tunnland  6
B.        Vthsädhee i det andra gierdet        tunnland  12
C.        Vthsädhee i det tredie gierdet        tunnland  5
D.        Höö aff en myre- och moßigh engh
            till                                                 laß           140

            Till denne by finnes skogh och
            mulbethe till nödtorfften,
            fiskie jntet, quarn jngen
            och finnes inga andra lägenheeter.
            Humblegård            200 stenger

(Karttext:)

Här möther Jugansboo egor.
Dehleboo.
Scala ulnarum.    
1 D.v.s. Utsäde