T5:224


(Rubrik:) Öffuer Sala sochn.


            Notarum Explicatio
 
            Fräbbenbo, gårdhar   1 skatte
A.        Vthsädhe i det första gierdet          tunnland  5
B.        Vthsädhee j det andra gierdet        tunnland  8
C.        Höö aff en hård walls ängh            laß           15
D.        Höö aff ängen                               laß           10


            Notarum Explicatio
 
E.         Hoff ähr gård   1 skatte
F.         Vthsädhee i det första gierdet       tunnland  7
G.        Vthsadhee1 j det andra gierdet      tunnland  7
H.        Vthsädhee                                    tunnland  14
            med der vpkörda åkern vti [d] enget I
I.          Höö aff en hård walls ängh           laß           30
K.        Höö aff en ängh som lyder till
            Åby till                                         laß           60
            fol. 200.


            Till deße bemälte byiar finnes skogh
            och mulbethee till nödtorften,
            fiskie något lijtet j <...>, quarn
            jngen. Humblegårdar jntet.


(Karttext:)

Hoff
Fräbbenboo
Fräbbenbo ängen
Hoffz engen
Denne engen lyder till Åby.
Åby engen

(Senare blyertsanteckningar:)

Åby ägor
Åby gärde
Fogelsbo äng och gärde

1 D.v.s. Utsäde