T5:225


(Rubrik:) Offwer1 Tiurbo häradt        Sahla sochn.


            Notarum Explicatio
 
            Norr Jngeborboo, gård 1 skatte
A.        Vthsädhee i det gierdet                 tunnland  3 1/2
B.        Vthsadhe i det andra gierdet        tunnland    3 1/2
C.        Vthsädhee i ängieß wreethen        tunnland   1/2
            Höö aff heela gården till                laß           25
D         ähr en ängh som kallas Åhby kijhlar
            och lyder till Åhby, höö aff sam-                              fol. 200
            ma ängh                                       laß           140


            Söder Jngeborboo, gårdh 1 skatte
Æ.        Vthsädhee i det första gierdet       tunnland  2
F.         Vthsädhee i wreeten                    tunnland   3/4
            Höö alz på heela hemmanet          laß           20


            Till deße föreskreffne torp ähr skogh
            och mulbethe till nödtorfften,
            fiskiee jntet, humblegårdh jngen.
            Jngen quarn.


(Karttext:)

Norr Jngeborboo
Lindh
Engh till Norr Jngeborboo
Denne engen kallas Åhby kijhlar och lyder till förbemälte Åhby.
Lindh
Söder Jngeborboo
Söder Jngeborboo ängen.
Scala ulnarum.         
1 D.v.s. Över