T5:226


(Rubrik:) Öffuer Tiurebo heredt.        Sala sochn.


            Notarum Explicatio
 
            Fogels boo, gård 1 skatte
A.        Vthsädhe i det första gierdet                         6
B.        Vthsädhee i det andra gierdet                        4 7/8
C.        Höö aff ängien till                                          20
            Höö aff gierdeß linderna               laß            6 
D.        Höö aff ängien till                         laß            10


E.         Snarp sättra ähr vthsädhee
            heela torpett                                 tunnland  2 tunnland   
            Höö alz på samma torph               laß           8


F.         Biörn hammaren ähr vthsädhe
            på heela torpet                             tunnland  2 tunnland   
            Höö aff samma torph                    laß           6


G.        Stubbe hagan ähr vthsäde på heela
            torpet                                           tunnland  2   
            Höö aff samma torph                    laß           6


H.        Spånga ähr vthsädhee på heela
            torpet                                           tunnland  4   
            Höö alz på samma torph               laß           4


            Till deßee torp finnes skogh och
            mulbethee till nödtorfften
            Fiskiee intet, quarnar och humblegårdar    0


(Karttext:)

Spånga
Fogelsboo
Stubbehagan
Biörnhammaren
Hesthaga
Snarrsättra
Scala ulnarum. 

1 D.v.s. Över