T5:227


(Rubrik:) Öffuer Tiurebo heredt.        Sala sochn.


            Notarum Explicatio
 
            Skiähle by, skattgårdar 4 skatte

A.        Vthsädhee i det första gierdet       tunnland  40 1/2
B.        Vthsadhee1 i det andra gierdet     tunnland   24 1/4
C.        Vthsädhee                                   tunnland   26
D.        Vthsädhee                                   tunnland   58
                                         Summa summarum          148 3/4 

E.         Höö aff en ängh som kallas Norr-
            ängien till                                      laß           180   
F.         Höö aff en hård walls engh som kallas
            Åhängien                                      laß           70 
G.        Höö aff en ängh till                        laß           40
H.        Höö aff en engh till                        laß           15
I.         Höö aff en engh till                        laß           15
K.       Höö aff Vpp ängien till                   laß           80
                                         Summan höö   laß           401

            Till denne förbemälte by finnes skogh
            och mulbethee till nödtorften,
            fiskie vthj Sahla dammen,
            quarn jngen.

            En humblegård till huarde-
            ra gården.

(Karttext:)

Här möther Kyllinge egor j Norby sochen
Kyllinge i Nör by sochn möter.
Norr engen
Denne ängen lyder Kyllinge till j Norby sochen
Leer mylla
Beetz hagar, doger een deel röija till eng.
Här är mäst skog vppå.
Skiähleby.
Ölesta i Nörby sochn möter.
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Ößby möter.
Ååhängien
Denne åhn löper in vti Sala dam och åt Mälarn wedh Målhammar och Kurön.
En humblegård till huardera gården.
Kappelbo i Sala socken möter.
Scala ulnarum. 
1 D.v.s. Utsäde