T5:23


(Rubrik:) Biörckesta sochn.


            Notarum Explicatio                                  

            Åby ähr skattegårdar 3 stycken
A.        Vthsädhee j det norre gierdet     tunnland  30 3/4
B.        Vthsädhee j södhre gierdet         tunnland  28 1/8
            Vthsädhee aff bådhee torpen     tunnland   2 3/8
                                           Summan     tunnland  61 1/4

C.        Höö aff engien till                       laß           100
            Höö aff gierdeßlinderna till         laß           20
                                           Summa       laß           120

            Till denne by finnes skogh
            och mulbethee något lijtet,
            fiskiee watn jntet, quarn
            jngen, humblegårdar inga. 

(Karttext:)

Bårga ägor
Sandh iord
Åby
Sandiordh
Jgenlagdh åker.
Giärestad egor mötha [mötha]