T5:230-231


(Rubrik:) Öffuer Tiurebo heradt.        Möklinta sochn.


            Notarum Explicatio
 
A.        Bor, skattegård                8 örs land
B.        Gärdett, vtsäde                6 tunnor
C.        Vtsäde                            10 tunnor
D.        Hafre land                       1 1/8 tunnor
E.         Myreng, höö                   13 laß
F.         Myr eng, halfparten, hård wall   70 laß
G.        Huuß tompt.
H.        Myr eng, höö                   16 laß    
            Godh muulbet.
            Timber, näfuer och allehanda
            tarfueskog till nödtorften.
            Miölquarn som går höst och
            wåhr.
            Fiske                               0
            Sågh                                0    
            Humblegård till                100 stenger
            Godh swedieskog.
            Till denne by fins en eng fol. 229
            och är noteradt littera N, räntar höö
            12 laß.


            Notarum Explicatio
 
I.          Näßellbo, skattegård                    12 öre
K.        Gärdett, vtsäde                             7 1/2 tunnor
L.         Gärdett, vtsäde                             3 tunnor
M.       Gärdett, vtsäde                             12 tunnor
N.        Obrukat jord                                5/8 tunnor
O.        Myr och hårdwalz eng, halfparten hwart slaget  80 laß
P.         Stubb rögning, höö                                          10 laß
Q.        Myreng skarp, höö                                           5 laß
R.         Stubbrögning, höö                                            3 laß
S.         Stubbrögning, höö                                            4 laß
T.         Hårdwalz eng skarp, höö                                  8 laß
V.         Godh hård walz eng, höö                                 9 laß
X.         Huuß tompt.
             Godh muulbet. Godh swedie skogh.
             Timber, näfuer och annan nödtorftig skogh
             till nödtorften.
             Jntet fiske. Sågh                          0
             Miölquarn som går höst och wåhr.
             Humblegård                                 200 stenger
             Till denne by fins en eng fol. 229, noteradt littera O,
             räntar höö                                    20 laß


(Karttext, s. 230:)

Hanß hyttan möter
Myr eng
Lätt jord
Lätt jord
Myr eng
Hård wall
Näßellbo möter.

(s. 231)

Stubbrögning
Bor möter.
Myr eng
Ler jord
Ler jord
Stubbrögning
Ler jord
Godh hårdwalz eng
Lerjord
Store skogen möter.
Stubbrögning
Hårdwalz eng.
Hårdwalz eng
Myr eng
Myr eng, intet synnerlig bärande.
Klinta möter.
Scala ulnarum.